În conformitate cu prevederile HG nr. 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, în cadrul D.P.C.E.P. Hunedoara s-a implementat şi funcţionează un sistem de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008, din anul 2009.

S-a obţinut certificatul nr. ROU/QMS/JAS – C0039/0841, în domeniul de activitate: „Coordonarea şi controlul metodologic al activităţilor serviciilor publice comunitare locale, ale delegaţilor de stare civilă precum şi utilizarea şi valorificarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor”, care este vizat anual, cu ocazia realizării auditului de supraveghere din partea organismului de certificare.

Sistemul de management al calităţii la nivelul D.P.C.E.P. Hunedoara este organizat astfel:

  • Manualul calităţii;
  • Proceduri de sistem;
  • Proceduri de proces

Fiecare proces este actualizat în conformitate cu modificările şi completările care survin şi funcţionează corespunzător.