Satisfacerea cerinţelor părţilor interesate

Monitorizarea sistematică a necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate (clienţi, furnizori, parteneri, personalului DPCEP) constituie principala condiţie pentru obţinerea succesului. De aceea, misiunea noastră, pe baza politicii în domeniul calităţii este examinarea continuă a cerinţelor acestora pentru a identifica necesităţile şi a satisface aşteptările părţilor interesate relevante

Îmbunătăţire continuă

Sistemul de management al calităţii la nivelul DPCEP este bazat pe cele opt principii de management al calităţii, în vederea realizării obiectivelor strategice bazate pe necesităţile şi aşteptările părţilor interesate şi în contextul modificării continue a condiţiilor externe. Managementul se bazează pe măsurarea progresului către realizarea biectivelor strategice ale organizaţiei Indicatorii noştri de performanţă reflectă şi monitorizează continuu rezultatele obţinute în domeniul calităţii, fiind corelaţi cu obiectivele stabilite la nivel de proces.

Prin țintele stabilite, conducerea DPCEP își propune să asigure menţinerea unei imagini reprezentative precum şi respectarea principiului transparenţei, al aplicării unitare şi al autonomiei cu privire la liberul acces la informaţiile de interes public.

Abordare bazată pe succesul durabil

Activitatea noastră se reflectă în rezultatele obţinute. Acestea arată preocuparea spre îmbunătăţirea constantă a performanţelor în cursul ultimilor ani. Persoanele implicate în proces au responsabilităţi şi ţinte clare referitoare la activitatea desfăşurată, sistemul de calificare este bazat pe abilităţi, cu îndrumare şi instruire individuale.

Pentru a obține rezultate care să răspundă așteptărilor părților interesate, ne propunem să realizăm excelenţă în activităţile efectuate, să asigurăm respectarea angajamentelor și să asigure motivarea şi implicarea personalului în activitatea de zi cu zi.

Ca Director executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara îmi asum sarcina de a analiza periodic eficacitatea sistemului de management al calităţii în vederea realizării progresului şi de a asigura eficacitatea utilizării resurselor financiare.