ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUNEDOARA

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

– actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor;
– furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
– coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
– coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
– aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă distribuite de DEPABD;
– monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană:
– gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
– ţine evidenta şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul II şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.