În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Cărţile de identitate provizorii vor fi eliberate cu termen de valabilitate de minim 30 zile şi maxim 1 an.

Actul de identitate care se eliberează cetăţeanului român este cartea de identitate(CI) sau cartea de identitate provizorie(CIP). Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani.

Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (după caz) şi a cetăţeniei române.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este de:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de alegator (CA) se eliberează odată cu Cartea de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 18 ani

NOTA: Documentele necesare împreună cu cererea pentru eliberarea actului de identitate/înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei (RON) şi 80 lei (RON), fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită la structura de taxe şi impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

Taxele percepute pentru eliberarea cărţii de identitate:

–         7 leicontravaloare carte de identitate;

–         5 leicontravaloare taxă timbru sau  timbru fiscal.

Taxele percepute pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii:

–         1 leucontravaloare carte de identitate provizorie;

–         5 leicontravaloare taxă timbru sau  timbru fiscal.

 

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau după caz, înmânarea actului de identitate se poate face pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza pe baza unei procuri speciale.

În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii care îl îndreptăţeşte la această cerere .