Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte identitate

ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE LA:

 • EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE;
 •  MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ;
 • SCHIMBAREA DOMICILIULUI;
 • SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII, ÎNFIINȚAREA STRĂZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILULUI;
 • ANULAREA ACTULUI DE IDENTITATE;
 • SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI;
 • ATRIBUIREA UNUI NOU COD NUMERIC PERSONAL;
 • PRESCHIMBAREA ACTELOR DE IDENTITATE CARE NU SE MAI EMIT, DAR SUNT VALABILE.

 

                                      DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.