CONDUCEREA D.J.E.P. HUNEDOARA

 

Conducerea D.J.E.P. Hunedoara este asigurată de directorul executiv, care răspunde de realizarea funcţiilor şi atribuţiunilor specifice, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

Director executiv: GÂNSCĂ MONICA RODICA – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

Şef Serviciu Evidenţa Persoanelor: Marian Florica Emilia – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

Şef Serviciu Stare Civilă: – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

Şef serviciu juridic, economic, resurse umane şi relaţii publice – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511