CONDUCEREA DPCEP Hunedoara

 

Conducerea DPCEP Hunedoara este asigurată de directorul executiv, care răspunde de realizarea funcţiilor şi atribuţiunilor specifice, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

– Director executiv: GÂNSCĂ MONICA RODICA – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

– Şef Serviciu Evidenţa Persoanelor: Moisă Florica Emilia – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

– Şef Serviciu Stare Civilă: – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511

 

– Şef serviciu juridic, economic, resurse umane şi relaţii publice – telefon 0254/232.510, fax 0254/232.511