Urmare a  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara numărul 11/2017 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și a altor taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2017, valoarea taxelor percepute de instituţia noastră pentru anul 2017, sunt:

 

 

– taxă multiplicare document –  1 leu/ pagină;

– taxă furnizare date  –  1 leu/ persoana;

– taxă executare foto (pentru cărţile de identitate provizorii)  –  10 lei;

– taxă  formular atestat de domiciliu si cetatenie   –  5 lei;

– taxă examinare şi formulare propuneri dosar schimbare nume pe cale administrativă în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare)  –  200 lei;

– taxă examinare şi avizare dosar transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă întocmite de cetăţenii români în străinătate în regim de urgenţă (pănâ la 3 zile lucrătoare)  –  150 lei;

– taxă examinare şi avizare dosar rectificare acte de stare civilă la cererea persoanei interesate în regim de urgenţă (până la 5 zile lucrătoare)  –  150 lei;

– taxă examinare şi avizare dosar reconstituire sau întocmire ulterioară a unui act de stare civilă în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare)  –  100 lei;

– taxă soluţionare cereri şi dosare, pe linie de stare civilă, cu excepţia celor menţionate (până la 10 zile lucrătoare ) –  100 lei.