Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aplicarea OSGG 400

În vederea aplicării aplicării Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara funcţionează o structură formată din persoane nominalizate prin Dispoziţia Directorului Executiv care au ca activitate principală monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică pentru sistemul propriu de control managerial.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

OBIECTIVE GENERALE

 • Îndeplinirea criteriilor D.P.C.E.P. Hunedoara ce îi sunt date prin acte normative pentru punerea în aplicare a prevederilor care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic;
 • realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea instituţiei, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
 • protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
 • respectarea legii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi deciziile conducerii;
 • activitatea D.P.C.E.P. Hunedoara se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii;
 • dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere.

 

 • OBIECTIVE SPECIFICE
 • reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor;
 • înregistrarea în mod cronologic şi corect a operaţiunilor ;
 • asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens;
 • separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;
 • accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.

 

ACŢIUNILE PROGRAMULUI, RESPONSABILITĂŢI, TERMENE

 • Standardele de control intern managerial, aprobate prin Ordinul secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, definesc un minim de reguli de management care au ca obiectiv crearea unui model de control intern managerial uniform şi coerent. Ele constituie un sistem de referinţă în raport cu care se evaluează sistemul de control.
 • Standardele sunt grupate în cinci elemente cheie ale controlului intern managerial, astfel:
 • Mediul de control – grupează probleme legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie şi integritate (standardele 1-4);
 • Performanţele şi managementul riscului – grupează problemele legate de performanţe şi managementul riscului (standardele 5-8 );
 • Activităţi de control – grupează activităţile de control (standardele 9-11);
 • Informare şi comunicare – grupează problemele legate de informare şi comunicare (standardele 12-14);
 • Evaluare şi audit priveşte dezvoltarea capacităţii de evaluare a controlului intern managerial (standardele 15,16)