Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Atributii generale

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI JUDEȚENE PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR HUNEDOARA

 

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

– actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor;

– furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;

– coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

– coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

– aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă distribuite de DGEP;

– monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană:

– gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

– ţine evidenta şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul II şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.