PROCEDURA DE RECTIFICARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ŞI A MENŢIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA,

este reglementată de LEGEA 119/1996, privind actele de stare civilă, republicată şi

HG 64/2011, pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Dispoziţia poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.