Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Legislatie aplicabila

ACTELE NORMATIVE CARE NE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUNEDOARA si a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si solutionarea problemelor de stare civila si evidenta a persoanelor:

– Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificările și completările ulteroare;

– Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

– OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

– Legea nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*)a cetateniei romane.

– Hotărârea Guvernului nr. 839 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil

– REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

– Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

– Noul Cod Civil

– Noul Cod de Procedura Civila

 

DOCUMENTE: