Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Reconstituirea și întocmirea ulterioare a actelor de stare civilă

RECONSTITUIREA ŞI  ÎNTOCMIREA ULTERIOARĂ A  ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Temei legal:

  • art. 52-53 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu completările  şi modificările ulterioare;
  • art. 121-124 din din  H.G. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face la cerere dacă:

– registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse, în totalitate sau în parte;

– actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.

Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate face la cerere dacă:

– întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă sau refuzată, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;

– întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.

Atât reconstituirea cât şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă  se face în temeiul dispoziţie primarului unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul de stare civilă, la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei(art. 54  alin. (1) din  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, art. 124 alin. (2) din din  H.G. 64/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Dispoziția de reconstituire  poate fi contestată la intanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă( art. 54 alin. (2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Depunerea cererii de reconstituire sau întocmire ulterioară (anexa nr. 49 din H.G. 64/2011) şi a documentelor doveditoare,  se face de către persoana interesată  la (art. 54  alin. (1) din  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ):

– S.P.C.L.E.P. sau la Primăria unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul de stare civilă;

– S.P.C.L.E.P. sau la Primăria locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul în care actul de stare civilă care se cere a fi reconstituit a fost întocmit în străinătate.

Termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile, iar dispoziția primarului se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii (art. 54  alin. (1) din  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,cu modificările și completările ulterioare, art. 123  alin. (1) din  H.G. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare).