Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT ALEGERI LOCALE 2016

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA – DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE – EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Aducem in atenția  tuturor  cetățenilor județului Hunedoara importanța verificări periodice a termenului de valabilitate al actelor de identitate , in vederea evitării situațiilor neplăcute in care pot constata că, atunci când au nevoie, nu mai au actul de identitate valabil.

In contextul proceselor electorale care urmează să aibă loc in anul 2016 adresăm rugămintea către aceste persoane de a se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor la care sunt arondați, pentru a solicita punerea in legalitate.

Va prezentam   documentele care trebuie să le prezentați atunci când solicitați reînnoirea actului de identitate  la expirarea  termenului de valabilitate a acestuia:

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • Actul de identitate si cartea de alegator, dacă este cazul;
  • Certificatul de naștere, original si copie;
  • Certificatul de căsătorie dacă este cazul, original si copie;
  • Hotărârea de divorț, definitiva si irevocabila, după caz, original si copie;
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, in cazul soțului supraviețuitor, original si copie;
  • Certificatele de naștere al copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si după caz cel cu care se face dovada adresei de reședința original si copie;
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
  • Timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate