DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR HUNEDOARA

Vă informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017, privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 01 februarie 2017, nu se mai percep următoarele taxe pentru servicii prestate în domeniul evidenței persoanelor și al stării civile, astfel:

 

Taxă eliminată Serviciu prestat
Taxă extrajudiciară de timbru

în valoare de 5 lei

Eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului

Eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui

Eliberarea și preschimbarea actelor de identitate

Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Eliberarea cărții de identitate provizorii

Înregistrarea cererilor privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor

Taxă extrajudiciară de timbru

în valoare de 15 lei

Schimbarea numelui și sexului
Taxă consulară

în valoare de 22 lei

Eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului
Taxă consulară

în valoare de 35 lei

Identificarea unei persoane pe teritoriul României